ธีมไลน์ JP 03 (plum) + ink black [os]

GOBO10 Studio

JP 03 (plum) + ink black [os]

60บาท
Theme
ไม่มีวันหมดอายุ
ดูตัวอย่าง
สั่งซื้อธีมไลน์ชุดนี้คลิกที่นี่จ้า

Here comes the 3rd Japanese traditional pattern by GOBO10! Japanese plum blossoms and braided cord with black background & color scheme of ivory/red.

ธีมไลน์ JP 03 (plum) + ink black [os]
ธีมไลน์ JP 03 (plum) + ink black [os]
ธีมไลน์ JP 03 (plum) + ink black [os]
ธีมไลน์ JP 03 (plum) + ink black [os]
ธีมไลน์ JP 03 (plum) + ink black [os]

© 2018 GOBO10 Studio


Back to Top