เดอะอ้อ เวอร์ชั่น 2 พัฒนาเพิ่มทางกว้างและทางลึก อีกทั้งยังเพิ่มความเป็นบวกให้กับตัวละคร เพิ่มการใช้งานตามเทศกาลไทย ทำให้สามารถใช้งานได้ในหลายโอกาสมากยิ่งขึ้น

สติ๊กเกอร์ไลน์ The Aor Version 2

2017@Staporn


Back to Top